Opleiding osteopathie jaar 6: Coördinatiejaar

Hier worden alle technieken, waarmee de therapeut reeds dagelijks werkt, herhaald en nog verder uitgediept. Veel aandacht gaat uit naar de coördinatie tussen de verschillende hierboven vermelde therapievormen.

De rode draad door dit 6e opleidingsjaar is de coördinatie tussen de 3 osteopathische pijlers, door de didactische scheiding tussen de structurele en cranio-viscerale pijlers te laten vervagen en tot 1 holistisch geheel te komen van osteopathiesch denken en handelen.

Inschrijven voor deze opleiding Meer informatie over deze opleiding