De mogelijkheden van dit centrum

Het centrum bezit een aantal afzonderlijke behandelingskamers waar osteopaten D.O. werkzaam zijn. Al deze osteopaten zijn docenten op de cursus. De cursisten hebben ten allen tijde de mogelijkheid een behandeling bij te wonen. Zij kunnen eveneens een consultatie aanvragen met een eigen patiënt. De laatstejaars werken hier zelfstandig met patiënten.

Aangezien wij hier met meerdere docenten werken, is het mogelijk zich te verdiepen in bepaalde specialiteiten. Zo zullen de docenten viscerale therapie dieper kunnen ingaan op specifieke abdominale problematiek en idem voor de docenten craniale en structurele therapie. Sedert 2001 zijn we hier gestart met een consultatie specifiek voor kinderen, een zogenaamde 'Children clinic'.

Het centrum heeft faam verworven als 'Second opinion centre' binnen de osteopathie en erbuiten.

Een beetje geschiedenis

Flanders International College of osteopathie opende in 1991 de deuren, maar haar geschiedenis gaat verder terug. De roots van de osteopathie in Vlaanderen gaan terug tot het najaar van 1976 met een vierjarige opleiding waarvan 3 jaar in Vlaanderen en 1 jaar in Dourdan (Frankrijk).

Het Centrum voor Osteopathie, de 'kliniek' van FICO, werd opgericht te Antwerpen op 1 mei 1995. Dit centrum werd in de allereerste plaats opgericht voor onze cursisten. Daarnaast heeft het ook een rol te vervullen in de promotie van de osteopathie naar het publiek toe door hen te bewijzen dat 'osteopathie' effectief werkt én kostenbesparend is.

Het aanbieden van stagemogelijkheden is een zeer moeilijk item voor iedere cursusorganisatie. Het goed laten verlopen ervan vereist een langdurige ervaring van alle partijen. Reeds vanaf oktober 1992 hadden onze cursisten de mogelijkheid een stage te lopen in een privaatpraktijk. Sedert 1995 kunnen zij dit nu doen in ons eigen centrum.

FICO gebouwen

Onze docenten

FICO is een college met een visie! Het gaat ons niet om het hebben van veel studenten. Het gaat bij FICO om de kwaliteit van het vak. Dat is de reden waarom wij een numerus clausus (numerus fixus) hebben ingevoerd en waarom ons docentenkorps bestaat uit osteopaten met een jarenlange ervaring.

Meer over onze docenten Meer over onze erkenningen

Stageplaats

 

Ons stagecentrum is uniek voor osteopathie scholen in België. Hier kunnen de laatstejaars cursisten onder deskundige begeleiding 'eigenhandig' patiënten behandelen.

Centrum voor Osteopathie (kliniek)

FICO gebouwen, 1e verdieping

Santvoortbeeklaan 23
B - 2100 Antwerpen Deurne
+32 0 333 6 3333

Maak een afspraak Wegbeschrijving